خانه
سامانه خسارات حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی
بیمه پارسیان
شرکت بیمه پارسیان

"اطلاعيـه"

مشتركين محترم برق خانگی شهری و روستایی سراسر كشور جمهوري اسلامي ايران

با سلام،
بدین وسیله به اطلاع مي رساند قرارداد "بيمه حوادث ناشي از برق مشتركين خانگي شهري و روستايي" صادره در شرکت بیمه پارسیان، تنها حوادث واقع شده در بازه زمانی مورخ 1394/01/01 لغایت 1394/12/29 را تحت پوشش قرار داده است. لذا خسارات حادث شده خارج از بازه زمانی مذکور می بایست از طریق شرکت های توزیع نیروی برق استانی پیگیری گردد.

شرکت مادر تخصصی توانیر
شرکت مادر تخصصی توانیر